PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ

499,5 kW galios 3-jų Saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Agrokoncernas, UAB, Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r., www.agrokoncernas.lt, info@agrokoncernas.lt, +370 37 490490.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: Aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, S. Konarskio 28-27, 03127 Vilnius, www.alkauskaite.com, alkauskaite.rasa@gmail.com, +370 61020179.

PŪV pavadinimas ir vieta:  499,5 kW galios 3-jų saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Šiaulių apsk. Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo svetainėje https://alkauskaite.com/lt/#public-information

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: iki 2022-05-20 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui el. paštu: alkauskaite.rasa@gmail.com (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir AAA informacijai).

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita: vyks 2022-05-23 17 val. vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGRiZmMzYjQtNzFlMy00MDVkLTk5ZTgtZmM3ZTRiMjQzZDJm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%225dfcc10b-05f6-4d00-a59c-ca08d0ada536%22,%22Oid%22:%22ebc816ff-22d3-4b66-818d-995f1d1d932d%22%7D. Tel. pasiteiravimui dėl prisijungimo +370 610 20179.

PAV ataskaita su priedais 01, nuasmeninta