Pranešimas apie parengtą PVSV ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybė, į.k. 167371234, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, Virginijus Raudonius Vietinio ūkio skyriaus Vyr. specialistas, Tel.: +370 443 98 231, el. p. virginijus.raudonius@mazeikiai.lt

PVSV ataskaitos rengėjas – aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, PVSV specialistė Milda Andriūnaitė-Ayag, Raudonės g. 74, LT-12205 , Vilnius, Tel.: +370 610 20179, el. p. rasa@alkauskaite.com

PŪV pavadinimas – Žiedinio atliekų tvarkymo centro (pakartotinio naudojimo daiktų sandėlio su edukacijai skirtomis patalpomis) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Algirdo g. 57A Mažeikiai statyba ir eksploatacija.

PŪV aprašymas – Projektuojamas žiedinio atliekų tvarkymo centro (ŽATC) pagrindinis pastatas – pakartotiniam naudojimui skirtų daiktų sandėlis su edukacijai skirtomis patalpomis. Pastate numatomos patalpos panaudotų daiktų surinkimui, rūšiavimui, edukacijai, daliniam remontui, paruošimui pakartotiniam naudojimui bei mainams. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (toliau DGASA) bus priimamos iš gyventojų buityje susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Aikštelėje atliekos tik laikomos, atliekamas didžiųjų atliekų rankinis išardymas.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti: š.m. gegužės 22 d. -birželio 2 d. Mažeikių r. sav. administracijos Mažeikių seniūnijoje Laisvės g. 39, Mažeikiai, darbo dienomis 8.00 – 16.00 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45), interneto svetainėje: https://alkauskaite.com/lt/pranesimas-apie-parengta-pvsv-ataskaita/ bei PVSV rengėjo adresu (+370 61020179).

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: š.m. birželio 5 d.,17 val. Mažeikių r. sav. administracijoje (2 a. salėje), Stoties g. 18, Mažeikiai.

Pasiūlymus iki viešos surinkimo dienos galima teikti iki š.m. birželio 5 d. PVSV ataskaitos dokumentų rengėjui el. paštu: rasa@alkauskaite.com

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai Tel. (8 444) 47276, el. paštas: telsiai@nvsc.lt

PVSV ataskaita viešinimui_01 Priedai_01 Viešo pristatymo protokolas